Project Dunga Kenya: een betere toekomst

schilderij-04-a5-minimale-vergroting-en-invullingIn 2001 zijn we van start gegaan.
15 jaar hebben we met uw hulp de mensen in Dunga, en vooral de kinderen, ondersteund in hun werken aan een betere toekomst.
In een laatste nieuwsbrief leest u een overzicht van wat er allemaal tot stand is gekomen, tijdelijk en blijvend.
Voor ons is de tijd gekomen om het project af te sluiten.
De laatste student studeert in december 2016 af.

Per 1 januari 2017 heffen wij de stichting op.
Wij hebben het project met veel plezier en voldoening gedaan, maar zonder uw hulp had het nooit kunnen gebeuren.
Ook namens de mensen in Dunga danken wij u heel hartelijk voor uw steun, zowel financieel als mentaal.

Het bestuur van de stichting:
Tonneke Alink-Esman
Jan van der Kemp†
Gijs van Driem
Hans Roelink
Helma Albers
Tineke van der Kemp-Jonker

Oktober 2016

Schilderij door onze voorzitter Hans Roelink.
De volgende kenmerken van ons project zijn verwerkt:
* links onder: Dunga-Kenya is niet zwart/wit
* links boven: Dunga kent een sterke oude traditie
* midden: het was soms moeilijk de communicatie te volgen
* rechts: dan komen wij aangevlogen, niet meer nodig, zij redden zichzelf